O nás

 Pochádzame z obce Brezovinca n/Torysou okr. Sabinov, kde sme aj
 vyrastali. Táto obec je známa u chovateľov poštovných holubov aj pod
 názvom "malý Arendonk". Prečo? V tejto obci sa chovu poštovných
 holubov venuje okolo 60 chovateľov! Akvtívne súťaží 22 chovateľov,
 z okolitých obcí ďalších spolu 10 chovateľov. S chovom poštovných
 holubov sme s bratom začínali ako malí chlapci. Prvé holuby pochádzali
 od miestnych chovateľov. V roku 1980 sme sa zaregistrovali v
 ZO Lipany a postavili prvý holubník a zároveň sme doplnili chovný
 materiál od P. Matalíka, ktorý už v tej dobe dosahoval solídne výsledky.
 Postupne boli donesené holuby od p. Kaminského, p. Šrámka. Tieto mali
 spoločný pôvod/B. Novotný/- línie Wereccke/Stichelbout/ Imbrecht,
 Delbár, Espt. Vzájomným krížením týchto holubov bol odchovaný náš
 základný chovný pár H 03-5019 : He 03-5011. Z tohoto páru sme
 odchovali výborných závodníkov na DT. Chov sme však potrebovali
 zrýchliť. Voľba padla na holuby z kríženia
 04-01721/ K.v.d. Berg x B. Bryun/ +97-0063/ Jansen X "24"/ od
 P. Matalíka. Ďalej He 99-4445 od P. Ninčáka/ Mácha/. Z tohoto kríženia
 pochádzajú naše najrýchlejšie holuby /0578, 0028, 0075, 3060/
 - aktuálne H 06-40 5.CV Nitra katg, "D" - 2010. V jeseni roku 2009 sme
 si postavili nový holubník na totálne vdovstvo/ 25H+-25He/ holubník na
 prirodzenú metódu a holubník pre mláďata. Zároveň sme posilnili chov
 holubami na KT+ST trate od P. Skrbeka, Sudora Blahovského.
 Na DT od P. Matušky a Matalíka / Kipp a syn/.

 Dosiahnuté výsledky za posledných desať sezón v OZ Prešov
 resp. OZ Sabinov.


 1X 1 vicemajster, 2X 2 vicemajster 7X do 6 miesta v OZ Prešov
 rep. Sabinov.
 V ZO Brezovica 10 X 1 vicemajster
 V súťaži o majstra KDTVR/ Východoslovenský región cca 500 chov./
 r. 2008 1. vicemajster r. 2009-9 miesto

 Niektoré špičkové umiestnenia našich holubov v OZ.:

 r. 2002 - 2.ESO OZ Sabinov /00-3058/
 r. 2004 - 1.EOS OZ Prešov /00-3060/ 2.c.katg."A"/01-592/
r. 2006 - 3.c. výkon z. 1r./00-0046/
 r. 2007 - 3.c. výkon z. 2r.  /04-252/
 r. 2008 - 4.c. výkon z. 2r. /04-252/
 r. 2009 - 1.c. katg. "A", 1c, katg. "B", 1.c. katg. "D"/06-40/--------5. c.
 CV Nitra 2010 katg. "D" 3.c. výkon  z 1 r. /4009 km He-07-554/ 2.c.
 výkon z 1r. /4040 km - H 05-319/ 1.c. 2e./ 05-319/
 r. 2010 - 1. vicemajster ZO starých PH 2. vicemajster mláďat ZO
 a 5. miesto starých PH OZ.